نوشتن پروپوزال
نحوه نوشتن پروپوزال
دسامبر 14, 2018
نگارش-پایان-نامه-از-مقاله
چگونه از یک مقاله برای نگارش پایان نامه ی خود استفاده کنیم؟
دسامبر 18, 2018
نوشتن پایان نامه

نوشتن پایان نامه

شیوه ی کلی نوشتن پایان نامه

یکی ازهدف های نوشتن پایان نامه این است که محقق بتواند یک مبحث علمی را تهیه و تنظیم کند. دانشجو در طی انجام تحقیقات و نوشتن پایان نامه می آموزد که چگونه به پرسش هایی که در طرح تحقیق به آن پرداخته است پاسخ مناسب دهد، همین موضوع باعث می شود که انجام پایان نامه از یک کار کسالت آور به کار حائز اهمیت و اصلی درانجام تحقیقات تبدیل شود.

در طول نوشتن پایان نامه باید سعی کنیم محتوایی اصیل، متمرکزو سازمان‌یافته را به تحقیقات انجام شده اضافه کنید. قبل از نوشتن متن پایان نامه باید شیوه نامه مربوط به دانشگاه خود را بررسی کرده و رعایت این شیوه نامه جهت هماهنگی بین پایان نامه ها امری ضروری است. این شیوه نامه شامل موارد زیر می باشد:

  • مشخصات ظاهری
  • شرح روی جلد
  • مشخصات فرمت نوشتاری متن
  • مشخصات صفحات فرعی (صفحات ابتدایی)
  • چگونگی رسم جداول و نمودارها
  • مشخصات صفحات اصلی
  • مشخصات نگارش منابع
  • چگونگی صحافی

متن پایان نامه یا رساله توالی و ترتیب پیشنهادی برای فصول آن چگونه است؟

دانشجویان می‌بایست با توجه به مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و گرایش مربوطه و همچنین سایر مشخصات صفحه روی جلد پایان‌نامه یا رساله خود را تنظیم و بر روی جلد آن طلاكوب یا نقره‌كوب نمایند.

متن هر پايان نامه شامل چندين فصل می باشد، هر فصل خودش شامل چندين بخش است. هر فصل را مي توان با مقدمه كوتاه شروع و با نتيجه گيري تمام کرد. به طور کلی پایان نامه باید شامل موارد زیر باشد:

شروع با یاد خدا:

در ابتدای هر کاری از جمله شروع نگارش پایان نامه با یاد خدا آغاز می شود.

شناسنامه فارسی:

در این قسمت عنوان رساله یا پایان‌نامه، نام استاد یا استادان راهنما ، نام نگارنده (دانشجو) و سال تحصیلی به زبان فارسی آورده می شود. معمولا این قسمت در زمان نوشتن پروپوزال صورت می گیرد.

تقدیم و قدردانی:

در این بخش مراتب تقدیر و تشکر از کسانی که در انجام تحقیقات یاری نموده اند انجام می شود. توجه شود به جز در صفحه تقدیم و تشکردرهیچ صفحه ای از پایان نامه از تزیین و تذهیب استفاده نمی شود.

چکیده ی فارسی تحقیق :

در این قسمت باید کلیات پژوهش های انجام شده به صورت چکیده و مختصر به زبان فارسی آورده شود.

فهرست کلی مطالب:

در فهرست مطالب تمامی عناوین و فوصول و بخش ها به ترتیب نوشته می شود.

فهرست جدول ها و نمودارها:

پس از نگارش فهرست مطالب لازم است که جداول و نمودراهایی که در بخش های مختلف پایان نامه آمده است تنظیم شود.

سایر فهرست ها:

هر موارد دیگری که در پایان نامه آمده و نیاز به فهرست بندی دارد در این قسمت آورده می شود.

متن اصلی پایان نامه:

این قسمت شامل ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻳﺎ دﻳﺒﺎﭼﻪ، ﺗﻌﺮﻳﻒ موضوع پژوهش، ﻣﺮوري ﺑﺮ پیشینه تحقیق، اﻫﺪاف کلی پژوهش، روش انجام تحقیقات، ذکر نتایج به دست آمده، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ نتایج، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات می باشد.

ضمائم، پی نوشت، واژه نامه:

پس از نگارش متن اصلی در صورتی که ضمیمه و ابهاماتی وجود داشته باشد ضمائم، پی نوشت و واژه نامه آورده می شود.

فهرست منابع و مآخذ:

هنگام نوشتن فهرست منابع باید ترتیب نوشتن منابع بر حسب حروف الفبای فارسی، ترتیب آوردن منابع فارسی و انگلیسی، ترتیب نوشتن مشخصات هر منبع با توجه به شیوه نامه دانشگاه مربوطه رعایت شود.

چکیده ی انگلیسی تحقیق  Abstract :

در این قسمت تمامی رشته ها به استثنای رشته زبان و ادبیات فارسی باید کلیات پژوهش های انجام شده به صورت چکیده و مختصر به زبان انگلیسی آورده شود.

شناسنامه انگلیسی:

در این قسمت تمامی رشته ها به استثنای رشته زبان و ادبیات فارسی عنوان رساله یا پایان‌نامه، نام استاد یا استادان راهنما ، نام نگارنده (دانشجو) و سال تحصیلی به زبان انگلیسی آورده می شود.

نحوه نوشتن پایان نامه
3.7 (73.18%) 44 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان